karper reglement

Karper reglement.

Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist.
De hengels mogen niet verder dan 3m uit elkaar staan.
Je moet in een straal van 15m bij je hengels blijven anders hengels binnen draaien.
Een ruim karper schepnet te gebruiken.
Onthaakmat verplicht.

Het is verboden:

Gevangen vis mee te nemen.
Te vissen of te voeren met zaden, noten en aardappelen.
Te vissen met gevlochten lijn.
Te vissen met leaders.
Te vissen met vast lood en het lood mag niet zwaarder zijn dan 65gr.
Het is verboden het volgende te gebruiken of in het bezit te hebben:

Voerboot en elke andere soort boot.
Leefnet of bewaarzak.
Indien met een van de voorwaarden in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen. En kan het bestuur besluiten het lid te royeren.