witvis reglement

Witvis reglement


1. deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige vispas en lidmaatschap van de Montfoortse Hengelsport Vereniging
2. er mag gevist worden met één hengel ( hengelkeuze vrij, tenzij anders aangegeven); locatie, aanvangstijd en duur van de wedstrijd; zie verenigingsrooster
3. het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de vereniging vastgesteld
4. vissen met “vers de vase”” en gekleurde maden is verboden
5. er wordt gevist met het zgn. puntensysteem; 1e plaats 1 punt; 2e plaats 2 punten, enz.
6. snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee
7. het leefnet dient een minimale doorsnede van 40 cm, en een lengte van minimaal 2.5 m te hebben
8. de visplaats wordt door loting bepaald; men mag max. 1 meter naar links of rechts uitwijken
9. 1e signaal voeren en vissen; 2e signaal einde wedstrijd. Na het startsignaal mag max. 5 minuten zwaar worden gevoerd, na deze periode is licht bijvoeren slechts toegestaan; cuppen mag altijd
10. vissen die vóór het eind signaal gehaakt zijn, tellen mee
11. het gebruik van een katapult is geoorloofd, maar wel voor eigen risico
12. het leefnet dient tot aan de weging in het water te blijven, nadat de vangst van de deelnemer is gewogen, dient de vis voorzichtig in het water worden terug gezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren
13. de wedstrijdcommissie heeft te allen tijde het recht de visattributen van de deelnemer te controleren
14. het bestuur van de MHV is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, enz.
15. iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven, bij overtreding wordt men uitgesloten van weging, en zal voor verder deelname van het seizoen worden uitgesloten
16. na afloop van de wedstrijd wordt geacht, dat men het overgebleven voer en aas mee terug neemt en de visplek schoon achterlaat
17. de wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden
( onweer e.d.) en/ of bij bepaalde calamiteiten ( ongevallen, demonstraties e.d.) stil te leggen, en na enige tijd ( max. 30 minuten) te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig, bij geringer duur wordt de wedstrijd uit de einduitslag geschrapt.
18. deelname betekent instemmen met deze voorschriften/ reglementen, in alle andere zaken waarin het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur
diegene, die zich niet conformeert aan bovengenoemd reglement, zal voor verder deelname van het seizoen worden uitgesloten.

 Mei 2013