snoek reglement

Snoek reglement


1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige Vispas en lidmaatschap van de Montfoortse Hengelsport Vereniging
2. Het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de vereniging vastgesteld
3. Eremetaal/ bekers zullen aan einde van de competitie door de vereniging ter beschikking gesteld worden ( alle inschrijvers prijs)
4. Er wordt een kwartier voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven, tevens dient men bij de 1e wedstrijd het verschuldigde inschrijfgeld aan de dienstdoende controleur te voldoen
5. Locatie en duur wedstrijd zie wedstrijdrooster
6. Voor het seizoen 2012 wordt een proef gestart, dat er voor plaatsnummers geloot dient te worden. ( evaluatie zal na dit jaar volgen)
7. Men mag zich pas na het startsignaal van af de inschrijflocatie naar de waterkant begeven
8. Tijdens de snoekwedstrijd zijn max. 2 hengels toegestaan, mits deze niet verder dan
3.0 m1. van elkaar zijn opgesteld.
9. Als aas is alleen kunstaas en dood getakeld aas toegestaan
10. Alle maatse snoeken vanaf 45 cm tellen mee (baars en snoekbaars tellen niet mee) vissen die voor het eindsignaal gehaakt zijn, tellen mee
11. Omwille van een goede en interessante visstand (ook voor de snoekvissers), zullen per seizoen max. de eerste 2 snoeken groter als 85 cm vanuit de IJssel in de Gracht worden overgezet. Daarna zullen alle overige snoeken in het zelfde water waar zij gevangen zijn, worden teruggezet.
12. Deelname betekent instemmen met deze voorschriften/ reglementen, in alle andere zaken waarin het reglement niet in voorziet , beslist het bestuur
13. Diegene, die zich niet conformeert aan bovengenoemd reglement, zal voor verdere deelname van het seizoen worden uitgesloten.

Montfoortse Hengelsport Vereniging

Juni 2012