karper reglement t.b.v. IJssel wedstrijden

De competitie zal bestaan uit 2 wedstrijden.
-Vrijdag 5 april18:00 -11:00 uur.
-Vrijdag 4 oktober18:00 -11:00 uur.
 
Inschrijving:
-De inschrijving van de wedstrijd gaat per koppel, beide moeten lid zijn van HSV Montfoort.
-Mocht een iemand van het koppel niet aanwezig kunnen zijn dan mag de ander wel alleen deelnemen.
-Maximaal 3 hengels per deelnemer (dus maximaal 6 hengels per koppel).
-Koppels dienen binnen het gelote/aangewezen vak te vissen, zij hoeven niet bij elkaar te zitten.
-Er is ruimte voor maximaal 7 deelnemende koppels.
 
Loting:
-Loting voor beide wedstrijden vindt op vrijdag 29 maart om 19:30 uur plaats bij het fietsenhok langs de gracht, voor niet aanwezigen wordt gezamenlijk geloot.
-Voorafgaand aan de wedstrijden mag worden voorgevoerd, de stek kan tijdens deze periode echter niet geclaimd worden.
-Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro per koppel.
 
Algemeen:
-Het gebruik van een rubberboot of voerboot (met dieptemeter) is toegestaan.
-Indien iemand van het koppel langer dan een uur afwezig is moet deze zijn hengels binnendraaien.
-Bij gevaarlijk onweer zal de wedstrijd door de wedstrijdleiding tijdelijk worden gestaakt.
Zodra er geen gevaar meer is kondigt de wedstrijdleiding aan dat de wedstrijd weer wordt hervat.
Bij aanhoudend onweer zal de wedstrijd worden beƫindigd. Gevangen vis tot de staking telt mee voor het klassement.
-Voor de drie hoogst geklasseerde koppels en de grootste vis wordt een bedrag in contanten uitgekeerd.
-Gevangen vissen worden in hetzelfde water teruggezet.
 
Klassement:
-Na het vangen van een vis weegt het koppel de vis, maakt een foto van beide zijden van de vis en meldt dit in de groepsapp.
-Degene met het meeste aantal kilo's wint de competitie, bij een gelijk totaalgewicht wint het koppel met de zwaarste vis.
Indien dit ook gelijk is wint degene die als eerste de zwaarste vis ving.

Montfoort:


Willeskop:

Oudewater: